RESULTS OPEN DIVISION

  • 1st Place Cakra (Cimaja)
  • 2nd Place Yanto (Carita)
  • 3rd Place Macan (Cimaja)
  • 4th Place Enag (Cimaja)

RESULTS GROMS DIVISION

  • 1st Place Alief (Bandulu)
  • 2nd Jeni (Carita)
  • 3rd Cikal (Krui)
  • 4th Fasha (Bandulu)